За бъбречните заболявания

За болните с Хронична бъбречна недостатъчност – част 1

1.При болни на хемодиализно лечение или с напреднала ХБН, които имат сърбеж  който не се повлиява от обичайните антихистамини /като зодак, зиртек и прочие/ е предложен за лечение медикаментът  nalfurafine hydrochloride   в доза от 2.5 до 5 мкг дневно.  Медикаментът подтиска капа опиоидните рецептори на невроните в гръбначния мозък и така изчезва чувството на сърбеж. Ме

2.Пациентите с ХБН често имат високи стойности на липидите  в серума. Повишаването на   LDL  холестерола на фона на понижаване на  HDL холестерола води до увеличаване на  риска за влошаване на сърдечно –съдовите заболявания и до по висока смъртност. С оглед на това се препоръчва на болнитес ХБН да следят тези показатели и при  повишаване на LDL  холестерола и понижаване на   HDL холестеролът  да се приемат статинови препарати.

  1. Пациенти с ХБН, които приемат антикоагуланти трябва по често да следят протромбиновото време поради повишен риск от кървене и кръвоизливи. Това се дължи на факта, че при бъбречна недостатъчност е забавено отделянето на тези медикаменти и те се натрупват в по големи количества в кръвта.