Бъбречните заболявания често са подценявани  от пациентите. Те се страхуват от инфаркт, инсулт, злокачествени образования и други остри и драматични състояния, причиняващи понякога внезапна смърт.

Заболяванията на бъбреците понякога протичат бавно и безсимптомно. Откриват се случайно при ехографски преглед или лабораторни тестове. Подценяването на проблема би могло да доведе до постепенно увреждане на бъбречната функция и тежки увреди.

Цел на моя сайт и на работата ми като нефролог е да се повиши общата култура на населението по отношение на бъбречните болести и последиците от тях. Често е необходимо дълго и непрекъснато лечение, което изисква постоянство, упоритост и доверие.

Запази час онлайн

Нека заедно опазим и укрепим своето здраве!

д-р Драгнев